C C C C A+ A A- X

Правна рамка за медиацията

КАКВО Е МЕДИАЦИЯ?

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове извън съда, при която трето неутрално лице - медиатор, подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно удовлетворително споразумение.
Тя е нова култура на общуване, основана на взаимно разбиране и зачитане на права и интереси. Дава на спорещите свободата и отговорността сами да определят собствените си интереси и приоритети, да контролират процедурата и изхода от спора, да запазят и възстановят отношенията си.
Медиацията е нова възможност за процес, при който чувствата са толкова важни, колкото и фактите. Чрез нея може да определяте по-широк кръг от интереси и възможности за решаване на спора, отколкото съдът може да даде, да насочите погледа си по-скоро към бъдещето, отколкото към миналото, като запазите или възстановите взаимоотношенията си с другата страна в спора, да подобрите бъдещето си, като поемете отговорност за настоящето.

РОЛЯТА НА МЕДИАТОРЪТ:

Медиаторът ръководи процедурата по медиация, структурира преговорите между страните, улеснява общуването между спорещите, трансформира противопоставянето в спора в сътрудничество за разрешаването му.
Медиаторът безпристрастно и неутрално подпомага страните за да открият същността на спора, идентифицират действителните си интереси и потребности, да предлагат и изследват всички възможности за разрешаване на спора, да постигнат взаимно удовлетворително споразумение по между си.
Медиаторът не е съдия, арбитър или адвокат на страните. Той не решава спора и не дава правни, психологически или други професионални съвети.

КОЙ МОЖЕ ДА ОТНЕСЕ СПОРА КЪМ МЕДИАЦИЯ?

Спорът може да се отнесе към медиация от:
- всяка една от страните по спора
- съдът или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване

КОГА Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?

Медиацията е приложима на всеки етап от спора: непосредствено след възникването му, преди отнасянето му пред съда, във всеки етап на съдебното производство до постановяване на съдебния акт.

ЗА КОИ СПОРОВЕ Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?

Медиацията може да се прилага за: граждански спорове - имотни, парични, междусъседски, наемни, битови, потребителски, непозволено увреждане; наказателни спорове, в случаите предвидени в Наказателно-процесуалния закон; търговски спорове; трудови спорове; семейни спорове; административни спорове; други спорове

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МЕДИАЦИЯТА?

Чрез медиацията разрешавате Вашия спор бързо, евтино и ефикасно, свободни сте сами да определяте Вашите собствени интереси и приоритети, тя не замества Съда, а разширява кръга от възможности за защита на Вашите права, гарантира тайната на споделената информация, провежда се в неформална обстановка и в удобно за страните време, възстановява и запазва взаимоотношенията между спорещите.

КАК ДА ОТНЕСЕТЕ СПОРА КЪМ МЕДИАЦИЯ?

Позвънете по телефон или идете на място в избрания от Вас Център за медиация при Българска асоциация за извън съдебно решаване на спорове.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация